Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne? Wszystko, co musisz wiedzieć o zmianach w 2024 roku

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy ktoś bliski Ci przebywający na długoterminowej pielęgnacji lub osoba niepełnosprawna może być uprawniona do jakiejś formy wsparcia finansowego? Jeśli tak, to ważnym zagadnieniem, o którego warto poznać więcej, jest świadczenie pielęgnacyjne. W tym artykule położymy nacisk na osoby, które mogą skorzystać z tego wsparcia oraz na planowane zmiany w przepisach na 2024 rok. Zapraszamy!

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Zacznijmy od podstaw – co to jest świadczenie pielęgnacyjne? Otóż, jest to pomoc finansowa przyznawana osobom niepełnosprawnym lub tym, którzy muszą opiekować się swoim bliskim wymagającym stałej pielęgnacji i opieki. Jeżeli odpowiadając sobie na pytanie, komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, myślałeś, że ten rodzaj wsparcia jest przeznaczony wyłącznie dla osób starszych, to nieco się myliłeś. Chodzi tu o osoby w każdym wieku.

Dobrze, ale jakie są dokładne kryteria? Przede wszystkim, osoba do opieki nad którą świadczenie to jest przyznawane, musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem, że tylko z cudzej pomocy może się poruszać, utrzymać równowagę, komunikować się z otoczeniem, czy posługiwać się przedmiotami. Jeśli takie orzeczenie posiada, to rośnie szansa na uzyskanie wsparcia finansowego.

Rodzaje świadczeń pielęgnacyjnych – czyli dla kogo jest ta pomoc?

Można wyróżnić dwa podstawowe rodzaje świadczeń pielęgnacyjnych. Pierwsze to świadczenie przysługujące rodzicom/opiekunom prawnym dziecka niepełnosprawnego, które nie ukończyło jeszcze 16 lat. Takie minimum 3-miesięczne wsparcie mogą otrzymać zarówno matki czy ojcowie, ale także rodzeństwo, dziadkowie czy inna rodzina, która objęła opiekę. Ważne, by opiekun nie pracował i badała się tylko na sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Drugi rodzaj świadczenia przysługuje opiekunom osób pełnoletnich, którzy spełniają wcześniej wymienione kryteria niepełnosprawności. Może to być małżonek, osoba pozostająca z niepełnosprawnym we wspólnym gospodarstwie domowym lub też osoba wynajmująca pokój na potrzeby sprawowania opieki. Ważne jest, aby opiekun nie pobierał żadnego wynagrodzenia za świadczenie usług opiekuńczych.

Komu nie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Czas na wyjaśnienie, kiedy osoba może nie być uprawniona do świadczenia pielęgnacyjnego. Otóż, świadczenie to nie będzie przysługiwało opiekunowi, jeżeli:
1. Nie osiągnął wieku 18 lat.
2. Pobiera zasiłek dla bezrobotnych lub zasiłek przedemerytalny.
3. Odbywa służbę zastępczą.
4. Pobiera emeryturę lub rentę.

Ponadto, świadczenie nie przysługuje w przypadku opieki nad osobami przebywającymi w zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne 2024 – zmiany jakie nas czekają

Jeśli jesteś zainteresowany osiągnięciem wsparcia w formie świadczenia pielęgnacyjnego, warto jest także zdawać sobie sprawę z planowanych zmian w przepisach na rok 2024. Przyszłe przepisy mają na celu ulepszenie warunków dla opiekunów i pielęgnujących oraz rozszerzenie zakresu świadczeń – łącznie z uwzględnieniem opiekunów, którzy obecnie korzystają z krótkotrwałego urlopu opiekuńczego.

Nowe przepisy mogą także wprowadzić zmiany w kwotach świadczenia pielęgnacyjnego, lecz na ten moment dokładne szczegóły tych zmian nie są jeszcze znane. Warto więc śledzić pracę ustawodawców i obserwować rozwój zmian w regulacjach, ponieważ może to istotnie wpłynąć na to, komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne w roku 2024.

Reasumując, łatwiej teraz odpowiedzieć na pytanie: komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne? To wsparcie finansowe skierowane jest do opiekunów osób niepełnosprawnych, które wymagają stałej pielęgnacji i opieki. Bezwzględnie warto poznać swoje prawa i uprawnienia, aby móc z nich skorzystać w razie potrzeby. Zachęcamy także do śledzenia zmian w przepisach, gdyż mogą być one korzystne dla opiekunów i osób potrzebujących opieki.

Ważne informacje dotyczące świadczenie pielęgnacyjnego

Świadczenie pielęgnacyjne to pomoc finansowa dla opiekunów osób niepełnosprawnych, wymagających stałej opieki i pielęgnacji, przysługujące bez względu na wiek. Wyróżniamy dwa rodzaje takiego wsparcia: dla rodziców/opiekunów prawnych dziecka niepełnosprawnego do 16. roku życia oraz dla opiekunów osób pełnoletnich z niepełnosprawnością.

Niestety, świadczenie to nie jest przysługujące dla wszystkich opiekunów. Oprócz niepełnosprawności, osoba wymagająca opieki musi posiadać orzeczenie o konieczności nieustannej pomocy innych osób. Nie mogą ubiegać się o takie wsparcie opiekunowie młodsi niż 18 lat, pobierający zasiłek dla bezrobotnych lub przedemerytalny, odbywający służbę zastępczą lub pobierający emeryturę lub rentę. Świadczenie nie obowiązuje także w przypadku opieki nad osobami przebywającymi w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

W roku 2024 planowane są zmiany przepisów dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego, mające na celu poprawę warunków dla opiekunów i rozszerzenie zakresu świadczeń. Warto śledzić rozwój nowelizacji ustawy, gdyż może ona wpłynąć na to, kto będzie się mógł ubiegać o wsparcie w przyszłości. Szczegóły dotyczące zmian w kwotach świadczenia pielęgnacyjnego nie są jeszcze znane.

Zachęcamy do zaznajomienia się z szeroko omówionymi uprawnieniami oraz przyszłymi zmianami w przepisach, gdyż może to istotnie wpłynąć na to, komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne w kolejnych latach, jak również na życie opiekunów i osób potrzebujących opieki.

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Poradnik krok po kroku: Jak zdobyć kartę EKUZ i korzystać z opieki medycznej za granicą
blue and yellow star flag

Poradnik krok po kroku: Jak zdobyć kartę EKUZ i korzystać z opieki medycznej za granicą

Często podróżując za granicę, stoimy przed wyzwaniem skorzystania z opieki

Next
Mały ZUS: Ile wynosi w 2024 i jakie są korzyści z Małego ZUS Plus?

Mały ZUS: Ile wynosi w 2024 i jakie są korzyści z Małego ZUS Plus?

Chcielibyśmy przedstawić Ci informacje na temat małego ZUS-u oraz małego ZUS-u